Veiligheidskundige MVK / HVK

 

 

In de industrie, (wegen) bouw, (petro)chemie en bij sloop- en onderhoudswerkzaamheden lopen werknemers vaak risico’s bij de taken die ze uitvoeren. Zeker door toenemende werkdruk en tekorten aan deskundig personeel is een fout snel gemaakt. Een klein ongeluk kan soms ernstige gevolgen hebben. Daarom is het van groot belang om een veiligheidskundige in te zetten die de veiligheidsvoorschriften bewaakt en ervoor zorgt dat personen geen onnodige risico’s lopen tijdens de uitvoering van uw project.


Veiligheidskundigen van 3SG Fire & Safety

Met de veiligheidskundigen van 3SG staat u er niet alleen voor. Zij analyseren de risico’s binnen uw project of organisatie, adviseren u over te nemen maatregelen en helpen u bij de integratie van veiligheidsaspecten in uw bedrijfsprocessen. Onze mensen zijn uiterst bekwaam en landelijk inzetbaar.


MVK en HVK

Bij 3SG kunt u MVK- (middelbare veiligheidskunde) en HVK-veiligheidskundigen (hogere veiligheidskunde) inhuren. De MVK-veiligheidskundige richt zich voornamelijk op de operationele risico’s waar je als bedrijf mee te maken hebt. De HVK-veiligheidskundige neemt ook een rol in de sturing van het bedrijf op het gebied van veiligheid en richt zich op complexere risico’s. 


Taken van een Veiligheidskundige

De hoofdtaken van een veiligheidskundige zijn:

  • Het ondersteunen van u en uw medewerkers op het gebied van veiligheidsmanagement
  • Het risicobewust maken van medewerkers van uw organisatie
  • Het geven van veiligheidsinstructies
  • Het opstellen en controleren van V&G-plannen (Veiligheid en Gezondheid) en deze toetsen aan de praktijk
  • Het uitvoeren van RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
  • Het uitvoeren van audits en inspecties op bijvoorbeeld bouwplaats of werkplek
  • Het geven van voorlichting, opleiding en training

 

Wat kunt u verwachten

Bij risicovolle werkzaamheden is het van groot belang zorgvuldig en veilig te handelen. Onze middelbare en hogere veiligheidskundigen ondersteunen, adviseren, inspecteren en controleren. Na inventarisatie van de (complexe) risico’s die uw organisatie loopt en een grondige analyse, doen zij verbetervoorstellen voor bedrijfsprocessen waarin veiligheid de nodige aandacht verdient. Zij richten zich zowel op de proces- als de medewerkersveiligheid. De adviezen leggen de basis voor een betere integratie van veiligheid in uw toekomstige bedrijfsprocessen.  

Twijfelt u of u aan de wet- en regelgeving voldoet? Wilt u er zeker van zijn dat uw manier van werken veilig is? Wacht dan niet langer en laat u adviseren door een MVK of HVK van 3SG. Dat kan voor een enkel advies maar ook voor A-tot-Z ondersteuning bij een project.