MKB er (Milieukundige Begeleider)

 

MKB er inhuren? vanuit de Wet Bodembescherming is milieukundige begeleiding (MKB er) verplicht bij de uitvoering van bodemsanering. De milieukundig begeleider neemt u de volgende taken uit handen:

  • hij stuurt het uitvoeringsproces aan door bijvoorbeeld het aangeven van ontgravingsgrenzen;
  • hij houdt milieuhygiënisch toezicht op de uitvoering;
  • hij toetst de processturing (komt de gehanteerde werkwijze overeen met het projectplan?);
  • hij onderhoudt de contacten met u, de projectleider, vergunningverleners, laboratoria, et cetera;
  • hij kan bijspringen bij milieutechnische veldwerkzaamheden;
  • hij controleert aan de hand van monsters of de saneringsdoelstellingen zijn bereikt;
  • hij biedt nazorg door bijvoorbeeld het monitoren van de verontreiniging na de sanering of door erop toe te zien dat de genomen maatregelen het juiste onderhoud krijgen.

 

Bij een verontreinigde bodem kan het nodig zijn dat de bodem in lagen gesaneerd wordt. Bodemsaneringen vragen begeleiding van een specialist die kennis heeft van de voorschriften die hiervoor gelden. 3SG is uw partner als het gaat om het verwijderen van de verontreiniging en heeft de vereiste erkenning en certificering in huis. Eén telefoontje en u bent verzekerd van professionele milieukundige begeleiding van uw project.


MKB-er van 3SG

Een MKB-er van ons is verantwoordelijk voor het saneringsproject van A tot Z. Hij begeleidt de sanering, houdt milieuhygiënisch toezicht en ziet erop toe dat de werkzaamheden volgens het saneringsplan worden uitgevoerd. Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van het saneringsplan kan de MKB-er van 3SG u hierbij helpen. De MKB-er houdt toezicht op de te baggeren diepte en geeft ontgravingsgrenzen aan. Hij zorgt voor een juiste afzet van de verontreinigde grond en  voor aanvoer van schone opvulgrond als dat gewenst is. Om te beoordelen of er geen restverontreinigingen in de grond of het water zitten en of het saneringsdoel is bereikt neemt de MKB-er monsters. Na afloop van de sanering brengt hij een evaluatieverslag uit.


Wat kunt u verwachten?

De MKB-ers van 3SG nemen u veel werk uit handen. De mogelijkheden variëren van saneringsonderzoek tot het opstellen van een saneringsplan en van begeleiding tijdens het traject tot nazorg. U vraagt, wij draaien.

Met de inzet van een MKB-er van 3SG weet u zeker dat de bodem volgens de voorschriften wordt gesaneerd. Tijdens het project rapporteert hij over de uitgevoerde werkzaamheden. Na het project stelt hij voor u een evaluatieverslag op. De directie van uw organisatie legt het mandaat aan onze MKB-er vast voor aanvang van de werkzaamheden. Kortom: een onmisbare kracht bij bodemsanering!