DLP er (Deskundig Leidinggevende Projecten)

 

Bij bodemsanering staat veiligheid voorop. Het is niet voor niets dat begeleiding door een DLP er verplicht is bij werken met verontreinigde grond (water). DLP er van 3SG geeft invulling aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven, daardoor verloopt uw project volgens de voorschriften en u hoeft geen zorgen te maken over de veiligheid  en gezondheid van uw medewerkers!

 

Veiligheidsklasse

De maatregelen die moeten worden getroffen voor het werken met of in verontreinigde grond hangen af van de veiligheidsklasse van het werk. We kennen een basisklasse en enkele klassen die betrekking hebben op giftigheid (T) of brand/explosie (F). Per veiligheidsklasse leest u welke deskundige van 3SG voor u klaar staat.

 

  • Basisklasse: DLP
  • 1T: tenminste MVK, indien nodig HVK
  • 2T: tenminste MVK, indien nodig HVK
  • 3T: HVK
  • 1F: MVK
  • 2F: HVK

 

Wet- en regelgeving Bodemsanering

Per 1 januari 2006 is de vernieuwde Wet Bodembescherming (Wbb) in werking getreden (artikel 46 Besluit financiële bepalingen bodemsanering).

De wet schrijft voor dat werken met verontreinigde grond of met verontreinigd (grond) water alleen mag gebeuren onder leiding van een DLP er.  Die helpt u een omgeving te creëren waarin uw project veilig en volgens de voorschriften verloopt. Hij zorgt voor beheersmaatregelen en ziet erop toe dat medewerkers voorzien zijn van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij inventariseert of de vereiste vergunningen in bezit zijn, doet metingen, assisteert de uitvoerder en brengt rapportage uit over zijn bevindingen.


Onze DLP ers ontzorgen

De DLP ers van 3SG hebben kennis van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Arbeidshygiëne en blijven bij uw project aanwezig om continu de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te waarborgen. Zij ontzorgen u in uw project. Een hele geruststelling voor uzelf en voor uw medewerkers!