Rescue Team

 

Een incident is er ineens, zonder aankondiging. Dan is het van belang dat er snel en vakkundig gehandeld wordt, om erger te voorkomen en het incident te bestrijden. U kunt hiervoor op elk moment terugvallen op ons gespecialiseerde Emergency Rescue Team. Of het nou gaat om redding van personen, technische hulpverlening of brandbestrijding, ons team staat 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar om u hulp te bieden bij calamiteiten.

Ook kunt u een beroep op het team doen voor een risico-inventarisatie voor uw organisatie. Een preventieplan mag niet ontbreken in uw bedrijfsvoering om in alle veiligheid en gezondheid uw werk te kunnen doen. 

 

Emergency Rescue Team

 


Wat doet een ERT?                      

Uitgerust met eigen persoonlijke beschermingsmiddelen en specialistische materialen verleent het team eerste hulp bij ongevallen. De hulp is gericht op het voorkomen en beperken van ongevallen. Vaak bestaat onze hulpverlening uit het redden van mensen uit een besloten ruimtes. Bij een calamiteit alarmeert het team personen in de directe omgeving en evacueert hen zo nodig.

Ook kunt u het team inschakelen voor eerste (technische) hulpverlening bij bijvoorbeeld een Brand, assistentie bij het werken met gevaarlijke stoffen of voor hoogte- of diepteredding. Het ERT zoekt indien nodig de samenwerking met hulpverleningsorganisaties.