KVP er (Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon)

Een kwaliteit verantwoordelijk persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van kritische werkzaamheden zoals een bodemsanering, verplaatsing van grondstroom of mechanische boring. Bij bodemsanering of verontreinigde grond is de aanwezigheid van een KVP-er verplicht.

Aan de hand van een uitvoeringsplan zorgt de KVP-er ervoor dat volgens protocollen gewerkt wordt; Zijn de juiste vergunningen binnen? Zijn de medewerkers vakbekwaam? Zijn de benodigde materialen aanwezig? Et cetera. Hij begeleidt het project van begin tot eind en stuurt de medewerkers aan op de werklocatie.

 

KVP-ers van 3SG zijn zeer ervaren met werken in en met verontreinigde grond, voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze kunnen ingezet worden voor kortdurende opdrachten maar ook voor langdurende projecten.