Brandwacht

Brandwacht huren voor uitgevallen Brandmeldinstallatie? bij Winkelcentra's, Bioscopen, Verzorgtehuizen, Kantoren, Scholen, en voor Veiligheidstoezicht in de Petrochemische industrie

De Brandwachten van 3SG hebben een rijke ervaring en zijn getraind om in te grijpen bij onveilige situaties.

Onze
medewerkers weten aan welke veiligheidseisen u moet voldoen en zorgen voor de veiligheid van uw medewerkers en locatie. Het is ook verplicht in situaties waar met open vuur wordt gewerkt, bij niet goed functioneren van brandmeldinstallatie en bij evenementen waar veel mensen bij elkaar komen.

 De verschillende Brandwachten die u bij 3SG kunt inhuren zijn:

 • Bij Evenementen 
 • Bij Restricted Area
 • Uitval van BMC/BMI in Kantoren, Bioscopen of (Zorg) instellingen op verzoek van de Brandweer of Gemeente 
 • Brandweerpersoneel voor Kazerneringsdiensten bij Bedrijfsbrandweer of Brandweerkorpsen 
 • In de (Petrochemische/Energie) Industrie


Taken van een Brandwacht!

Wat doet een Brandwacht precies? Om u dit duidelijk te maken hebben wij de taken op een rijtje gezet:

 • toezicht te houden op en controleren van de naleving van de relevante wet- en regelgeving
 • als veiligheidswacht de verstrekte vergunningen te controleren
 • op te treden bij alle voorkomende calamiteiten
 • (gas- en zuurstof)metingen uit te voeren
 • de werking van apparatuur te controleren
 • als buitenwacht besloten ruimtes te controleren en werknemers in de gaten te houden die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte
 • te letten op alarmsignalen van personen en apparatuur
 • toezicht te houden bij brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen en dakdekken
 • hulpverlenings- en reddingsdiensten te alarmeren en te assisteren bij het bestrijden van de calamiteit en bij het ontruimen van een pand
 • in het geval van calamiteiten eerste hulp te verlenen en omstanders in veiligheid te brengen
 • te starten met het bestrijden van beginnende brandenOnze Brandwachten hebben naast hun ruime ervaring minimaal de volgende vereiste diploma’s:

 • VCA-vol voor leidinggevenden
 • Rijksdiploma Brandwacht (Manschappen A/B..)
 • Gasmeten EX-OX-TOX
 • Beheerder Brandmeldinstallatie ( NEN 2654-1)
 • BHV - EHBO

Enkele Brandwachten zijn daarnaast gediplomeerd voor Beveiliging 2 en DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten).